Czym jest Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój? Jest to program stworzony po to, aby zmienić oraz ulepszyć takie obszary jak zatrudnienie, włączenie społeczne, edukacje, szkolnictwo wyższe i zdrowie. Po co? Działania te mają na celu zbudowanie gospodarki opartej na wiedzy.

Jakie cele ma ten program? Do jego podstawowych celów należy wzrost spójności społecznej, poprawa funkcjonowania administracji publicznej oraz wzrost zatrudnienia.

Program jak każdy inny dostanie określoną kwotę pieniędzy, która zostanie przeznaczona na ważne cele.

Tutaj do tych podstawowych należą:
– wsparcie wybranych polityk publicznych,
– szkolnictwo wyższe,
– zatrudnienie młodych (15-24 lata),
– programy w zakresie staży i praktyk zagranicznych.

PO Wiedza, Edukacja, Rozwój
Title